Zasebnost

Podjetje XXL TRADE d.o.o.  se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Podjetje XXL TRADE  d.o.o.  do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov hrani naslednje podatke članov spletne trgovine www.xxlnakupi.si ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov, naslov za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije.

Podjetje XXL TRADE  d.o.o.  podatke hrani za namene in potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov), reševanje reklamacij oz. uveljavljanje garancije ter pošiljanja ponudb, ugodnosti, novosti ipd. članom spletne trgovine.

Ponudnik XXL TRADE  d.o.o.  bo osebne podatke potrošnika posredoval tretjim osebam samo, če uporabnik za posredovanje podatkov poda izrecno in nedvoumno privolitev v dogovorjeni obliki komuniciranja in če podatke zahteva oblastni organ z dokončno odločbo, izdano pri izvajanju svojih zakonitih pooblastil.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-poštnega naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko zaščito svojega računalnika ali druge naprave iz katere dostopa do spletne trgovine podjetja XXL TRADE  d.o.o.
Področje varovanja osebnih podatkov je podrobneje (vključno s pravicami posameznika v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov) opredeljeno v Politiki zasebnosti podjetja XXL TRADE d.o.o.